Јавне набавке

 

Закон о јавним набавкама

Правилник о набавци добара, услуга и радова – 2020.

План јавних набавки за 2019. годину

План набавки за 2021

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА :

ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈНУ 2020/2021. годину

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/45р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ И ЗИДНИХ ОБЛОГА, ВОДОИНСТАЛЕРСКИ И САНИТАРНИ РАДОВИ:

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 404-1/98р-2019-28-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДНИХ ПОДЛОГА И РАДОВИ НА ЗАМАНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ: