Takmičenje u organizaciji Debatnog kluba

 

Učestvovali smo u takmičenju koje je organizovao Debatni klub Grada Niša 4.juna 2016.god. i osvojili drugo mesto. Uživali smo u procesu debatovanja na teme koje su se ticale afirmacije žena u svim oblastima.