Сајам професионалне оријентације у организацији  ОШ „ Свети Сава“ Ниш

Тим за Каријерно вођење и саветовање Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ 18.04.2019.године је учествовао на Сајму професионалне оријентације у организацији  ОШ „ Свети Сава“ Ниш и презентовао  услове , начин и организацију рада школе, образовне профиле медицинске школе, као и могућности даљег образовања или запослења. Вршњачки КВиС тим је је заинтересованим   ученицима  за  медицинску школу презентовао материјале за рад по смеровима, поделио флајере, представио начин рада школе, организацију теоријске и практичне наставе, упознао за звањем здравстени радник и могућностима рада и даљег школовања.

Руководилац тима за Каријерно вођење и саветовање,

Маја Светозаревић

You May Also Like

About the Author: